Methode

Met onze Future Thinking methode werken teams ontwerpgericht samen aan de ontwikkeling van mogelijke toekomstscenario's

Tools

We ontwikkelen tools en verzamelen bestaande tools voor het in kaart brengen en tastbaar maken van mogelijke toekomstscenario's.

Community

Wij bouwen aan een Future Thinking community van experts en delen al onze ontwikkelde kennis met onze communityleden.

Wie zijn wij

Wij zijn ervaren trainers, begeleiders, visual designers en onderzoekers. We starten vanuit wat er al aan kennis en ervaring in organisaties aanwezig is. Vanuit deze voedingsbodem werken we, samen met stakeholders, toe naar scenario’s, prototypes en/of concrete oplossingen

Keimpe de Heer

Oprichter, onderzoeker, coach

Floris Roding

Visual designer en 3d artist

Frank Evers

Onderzoeker

Caroline van der Linden

Onderzoeker

“To survive, to avert what we have termed future shock, the individual must become infinitely more adaptable and capable than ever before. We must search out totally new ways to anchor ourselves, for all the old roots – religion, nation, community, family, or profession – are now shaking under the hurricane impact of the accelerative thrust. It is no longer resources that limit decisions, it is the decision that makes the resources.”
― Alvin Toffler, Future Shock