Methode

Met onze Future Thinking methode werken teams ontwerpgericht samen aan de ontwikkeling van mogelijke toekomstscenario's

Tools

We ontwikkelen tools en verzamelen bestaande tools voor het in kaart brengen en tastbaar maken van mogelijke toekomstscenario's.

Community

Wij bouwen aan een Futures Thinking community van experts en delen al onze ontwikkelde kennis met onze communityleden.

FuturesThinking.nl is onderdeel van stichting Infutura. Infutura levert een bijdrage aan maatschappelijke en culturele innovatie met ontwerpgericht onderzoek, artistieke ontwikkeling, onderwijs en creatieve toepassingen van nieuwe technologie.

Onze ervaren trainers, begeleiders, visual designers en onderzoekers werken aan complexe vraagstukken samen met stakeholders aan concrete toekomstscenario’s, concepten en prototypes.

“To survive, to avert what we have termed future shock, the individual must become infinitely more adaptable and capable than ever before. We must search out totally new ways to anchor ourselves, for all the old roots – religion, nation, community, family, or profession – are now shaking under the hurricane impact of the accelerative thrust. It is no longer resources that limit decisions, it is the decision that makes the resources.”
― Alvin Toffler, Future Shock